Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí na školní rok 2021/22


Vážení rodiče.

Před podáním přihlášky do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby se rodiče s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámili a aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky. Pro bližší informace prostudujte koncepci naší školky nebo čtěte zde.
K docházce přijímáme děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pro děti mladší bývá pobyt v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější. Pro děti mladší 3 let zvolte zařízení pro takto malé děti uzpůsobené.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/22 proběhnou v řádném termínu 4. a 5. května 2021 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy (pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem).

bližší info k podání přihlášky

Jsme mateřská škola zřízená Městskou částí Praha 3, školné je stanoveno v současné době na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Letos poprvé budete mít možnost si žádosti o přijetí do mateřských škol MČ Praha 3 předvyplnit přes jednotný elektronický systém, který bude otevřený v průběhu dubna, vytisknout a donést k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 8. března. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem.


Výhodou je, že žádosti do všech MŠ Prahy 3 připravíte na jednom místě a po podání přihlášky můžete sledovat její průběžný stav. Pokud se hlásíte pro jistotu na více MŠ, uvidíte, jak si kde vaše přihlášky vedou. Aplikace je praktická a transparentní, šetří čas rodičům i mateřským školám.

Pokud nemáte možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, můžete se dohodnout přímo v naší MŠ nebo s odborem školství Prahy 3 na osobním vyzvednutí.

Jak konkrétně se bude v letošním roce postupovat, upřesní vyhláška MŠMT a aktuální opatření proti šíření pandemie. Doufáme, že bude možné osobní setkání.

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a aktuální informace na našich webových stránkách. Pro případné dotazy volejte na tel. č. 224 449 993 nebo 602 660 195. Můžete též poslat dotaz na e-mail: reditelka@waldorfskaskolka.cz.

S pozdravem
Bc.Hana Mandlíková
ředitelka Waldorfské MŠ


Kritéria pro přijetí dítěte do waldorfské mateřské školy

Naleznete v aplikaci Zápis do MŠ viz výše. Jsou společná pro všechny MŠ Prahy 3