Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Přijímání dětí do MŠ

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí

Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1010928128 Z-47/23 Přijato Běžné třídy
2 2001974272 Z-82/23 Přijato Běžné třídy
3 2300819008 Z-70/23 Přijato Běžné třídy
4 2962237152 Z-8/23 Přijato Běžné třídy
5 3666663424 Z-23/23 Přijato Běžné třídy
6 3770266112 Z-40/23 Přijato Běžné třídy
7 3860745984 Z-65/23 Přijato Běžné třídy
8 3901609728 Z-69/23 Přijato Běžné třídy
9 3913645568 Z-28/23 Přijato Běžné třídy
10 4256601536 Z-24/23 Přijato Běžné třídy
11 4501405696 Z-36/23 Přijato Běžné třídy
12 4606618624 Z-30/23 Přijato Běžné třídy
13 4806750726 Z-27/23 Přijato Běžné třídy
14 4957177344 Z-31/23 Přijato Běžné třídy
15 5126910976 Z-80/23 Přijato Běžné třídy
16 5241463043 Z-4/23 Přijato Běžné třídy
17 5416204176 Z-32/23 Přijato Běžné třídy
18 5716026881 Z-59/23 Přijato Běžné třídy
19 6123585792 Z-66/23 Přijato Běžné třídy
20 6214580224 Z-33/23 Přijato Běžné třídy
21 6510125824 Z-22/23 Přijato Běžné třídy
22 6610469088 Z-78/23 Přijato Běžné třídy
23 6758588416 Z-61/23 Přijato Běžné třídy
24 6937066496 Z-75/23 Přijato Běžné třídy
25 6951755008 Z-53/22 Přijato Běžné třídy
26 7066456576 Z-72/23 Přijato Běžné třídy
27 7638009088 Z-58/23 Přijato Běžné třídy
28 7727309184 Z-67/23 Přijato Běžné třídy
29 8088066304 Z-63/23 Přijato Běžné třídy
30 8170672128 Z-38/23 Přijato Běžné třídy
31 8595859968 Z-57/23 Přijato Běžné třídy
32 8936148992 Z-1/23 Přijato Běžné třídy
33 9021002752 Z-60/23 Přijato Běžné třídy
34 9096090243 Z-3/23 Přijato Běžné třídy
35 9151951616 Z-14/23 Přijato Běžné třídy
36 9336939264 Z-54/23 Přijato Běžné třídy
37 9631475456 Z-71/23 Přijato Běžné třídy
38 9683862016 Z-46/23 Přijato Běžné třídy
39 9706657792 Z-10/23 Přijato Běžné třídy

Kapacita Waldorfské MŠ je plně obsazena. Bližší informace ohledně zápisů dětí z Ukrajiny na Praze 3 dne 1. 6. 2023 najdete na tomto odkazu
UA zápisy pro MŠ zde


Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/24 proběhnou v řádném termínu
3. a 4. května 2023 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit do MŠ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 
Před podáním přihlášky do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby byli rodiče
s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni a aby výchova
dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky.
 
Proto je žádoucí, aby se rodiče zúčastnili Besedy s následnou prohlídkou MŠ dne 30. 3. 2023 od 15. hod. Pro bližší informace prostudujte koncepci naší školky nebo čtěte zde.
K docházce přijímáme děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pro děti mladší bývá pobyt v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější. Pro děti mladší 3 let zvolte zařízení pro takto malé děti uzpůsobené.
 
Jsme mateřská škola zřízená Městskou částí Praha 3, školné je stanoveno v současné době
na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
 
Žádost o přijetí do MŠ si předvyplníte přes jednotný elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 1. dubna 2023. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:
 Ve Waldorfské mateřské škole budeme přijímat žádosti k předškolnímu vzdělávání
3. a 4. 5. 2023 v čase od 8. 00 do 16. 00 hod. v přízemí, v kanceláři ředitelky MŠ. Při vygenerování přihlášky si vyberte a rezervujte v aplikaci Zápisy do MŠ přesný čas.

Možnosti doručení žádosti:

  • Preferujeme: osobní podání žádosti v mateřské škole (po vygenerování žádosti v on-line systému doporučujeme rezervaci přesného času)
  • Elektronicky (datovou schránkou zákonného zástupce) do datové schránky MŠ kxe4ssb.
  • E-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem na: reditelka@waldorfskaskolka.cz
  • Prostřednictvím služeb české pošty (rozhodující je den podání na poště, tedy buď 3. 5. nebo 4. 5. 2023).

Pokud budete potřebovat pomoci vygenerovat či vytisknout žádost, napište nám na email nebo zavolejte, rádi vám pomůžeme.

K zápisu, prosím, doneste:
– vygenerovanou, vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
– kopii rodného listu dítěte
– doklad o totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
– doklad o trvalém bydlišti
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.

Pro děti s vízem strpění proběhne samostatný zápis 1. června 2023.

 
S pozdravem Bc.Hana Mandlíková,
ředitelka Waldorfské MŠ
               
Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy