Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Naše fotografie

Prohlédněte si celou naši fotogalerii

Naše třídy

pí učitelky:
Lucie Luisa Kobesová
Hana Mandlíková
Iva Vosáhlová
 věkově smíšená třída
25 dětí
kapacita třídy
pí učitelky:
Madlen Šílová
Eva Jiříková
 věkově smíšená třída
25 dětí
kapacita třídy
pí učitelky:
Janina Gondášová
Kateřina Krausová
 věkově smíšená třída
25 dětí
kapacita třídy

Děkujeme

Rádi bychom poděkovali rodičům za celoroční pomoc, zájem o veškeré dění ve školce, neustálou ochotu spolupracovat a aktivně se účastnit slavností, výzdoby a úprav interiérů i školní zahrady. Výjimečné poděkování patří našim zahradním architektkám z řad rodičů, které svou práci dělaly vždy nezištně a s nadšením.

Pomoc má však ještě mnohé další podoby – děkujeme za finanční podporu zřizovatele MČ Prahy 3, Asociaci waldorfských mateřských škol za propojování WMŠ v Čechách i za neustálou inspiraci. Děkujeme všem, co v nás mají důvěru. Díky této důvěře můžeme pro děti vytvářet příjemné a harmonické prostředí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Waldorfská MŠ I šablony, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001960. Dotace je čerpána od 1. 9. 2016 na plat školního asistenta a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči. Cílem dotace je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.