Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Zahrada mateřské školyRytmus roku ve waldorfské školce je nesen pevným rytmem přirozeného běhu roku - slavení svátků vychází z procesů v přírodě, z tradičních lidových zvyklostí i z křesťanských svátků. Všechny slavnosti jsou pořádány s vědomím, že Země je živoucí organismus, který vždy po roce dospěje k témuž bodu. Vzdělávací program je velmi často propojen s prostorem rozlehlé zahrady při pořádání slavností, i během každodenní volné hry, společné práce a her.

Hana Mandlíková, ředitelka

Děti mají v zahradě být obklopené krásou; mají mít možnost si hrát podle svých potřeb; mají v ní prožívat svá dobrodružství a setkávání; mají v ní být celý rok a za každého počasí. Mají mít v zahradě možnost pořád co objevovat a zároveň se vracet ke známému; mají v ní mít možnost vyrůstat v kontaktu s přírodou a s jejími přirozenými procesy; mají se v ní setkat s výzvami příslušnými svému věku i spočívat v klidu a jistotě. Zahrada je tu především pro ně.

Zuzana Štemberová, zahradní architektka

 

Kolem mateřské školy funguje velmi silné společenství lidí, kteří se sami ochotně zajímají o dění ve školce a zapojují se do provozu. Poměrně velká část zodpovědnosti a kompetencí zde – jako na všech waldorfských školách – leží na rodičích. Ukázalo se, že i v případě zahrady je daleko lepším způsobem spolupráce – a to od plánování po realizaci, přes společnou komunikaci mezi dětmi, rodiči, učiteli i dalším personálem. Postupně se nám ujasňovalo téma „přírodní přirozené“ zahrady, jsme se učili, jak připravit větší společné práce na zahradě, hledali pomoc na různých přednáškách i v literatuře… Úsilí dané do příprav se nám vždy zhodnotilo hojnou účastí rodičů i dětí na společných brigádách – na každou přišlo nejméně 60 rodičů. Společně jsme udělali bylinkovou spirálu, vrbový tunel, dotvořili hřiště dřevěnými špalky, vytvořili schodiště z kulatiny na kopci ke skluzavce, založili bylinkovou spirálu a okrasné záhony, vysadili různé stromy a keře, každoročně doplnili kačírek do dopadových ploch, vytvořili dva kopce…. Sami rodiče se zhostili založení jezírka u spirály, vyrobili dřevěnou terásku a dřevěné stěny u zahradního domku, věnovali školce spoustu rostlin...
 


 
Certifikát Přírodní zahrada