Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Balíček okamžité pomoci Pražana


Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách
Školné zdarma - v mateřských školách a základních uměleckých školách
Družiny zdarma - na základních školách
nebo
Příspěvekek z fondu solidarity - finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky etc.).


O úlevu můžete požádat pokud: 

  1. Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
  2. Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
  3. Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
  • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
  • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • pobíráte přídavek na dítě,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • čelíte exekuci/insolvenci,
  • pobíráte dávky pěstounské péče,
  • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do 14. 10. 2022 doručte vyplněnou žádost do školy
(osobě pověřené administrací této pomoci).
Žádosti ke stažení zde:
Žádost o úlevy na stravném, školném, družině (PDF). Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2022/23.
Žádost o Příspěvek z Fondu solidarity (PDF). Žádost  je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole.
Ředitel/ka Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.